Pagrindinis / Kursų katalogas / SSA kursas vadovams (K18-LT)

Lietuviški kursai

SSA kursas vadovams (K18-LT)


Aprašymas
Šis kursas atitinka reikalavimus, kurie jums, kaip darbdaviui, nustatyti Darbo aplinkos įstatymo 3-5 straipsnyje.

Jūs, kaip darbdavys, privalote išklausyti sveikatos, saugos ir aplinkos mokymus. Mokymo pareiga yra asmeninė ir negali būti perduota kitiems asmenims.

Kurse supažindinama su SSA reglamentais ir kaip jūs, kaip vadovas, galite juos taikyti praktikoje, kad sukurtumėte saugią ir gerą darbo vietą. Apžvelgsime įvairias priemones, procedūras ir instrukcijas, kurias galite įdiegti savo įmonėje, ir įsigilinsime į svarbiausius SSA reglamentus. Praktiškai įgyvendindami šio kurso medžiagą galite užkirsti kelią daugeliui galimų pavojų, taip pat pagerinti esamas sąlygas darbo vietoje.
Baigę kursus gausite patvirtinimą. Be to, žinome, kad jūsų laikas yra brangus, todėl suteikiame galimybę kursus lankyti jums patogiu metu. Vienintelis dalykas, kuriuo turite pasirūpinti, tai turėti interneto prieigą.

Kursų trukmė: 3-4 val.
Turinys
 • intro
 • SSA kursas vadovams
 • Įvadas
 • Sveikata Sauga Aplinka
 • Kodėl SSA vadovams yra svarbu?
 • Kursų struktūra
 • Kaip baigti kursą
 • Egzaminas ir testai
 • Laikykitės taisyklių
 • 1 Dalis SSA kurso vadovams įvadas
 • SSA kurso vadovams įvadas
 • Kas yra darbdavys / vadovas?
 • Mokymų reikalavimai
 • Darbdavio vaidmuo SSA srityje
 • Darbdavio vaidmuo SSA srityje
 • Sistemingo SSA darbo reikalavimas
 • Planavimo etapas
 • Palengvinimas ir planavimas
 • Pareiga informuoti ir diskutuoti
 • Darbo aplinkos gerinimas
 • Darbo aplinkos gerinimas
 • Projektų grupės ir darbuotojų vertinimo susitikimai
 • Darbo vieta
 • Fizinio aktyvumo priemonių vertinimas
 • Darbovietė
 • Pranešimai
 • Pareiga registruoti, įspėti ir pranešti
 • Nedarbingumas
 • Darbdavio tolesni veiksmai, susiję su nedarbingumo atostogų išėjusiais darbuotoj
 • Palengvinimas
 • Įdarbinimas
 • Privatumo politika
 • Laikinieji agentūrų darbuotojai
 • 1 DALIS
 • 2 Dalis Darbo aplinkos įstatymas
 • Darbo aplinkos įstatymas
 • Įvadas į SSA
 • Darbo aplinkos įstatymas
 • Sąvokų apibrėžimai
 • Darbuotojų pareiga dalyvauti
 • Pavyzdys
 • Kodėl dalyvavimas yra svarbus?
 • Darbuotojų pareigos
 • Pranešimai
 • Darbdavio pareigos: SSA reikalavimai
 • Darbdavio pareigos: SSA reikalavimai
 • Specialios atsargumo priemonės
 • Asmeninės apsaugos priemonės
 • Įmonės sveikatos priežiūra
 • Darbo aplinka: bendrieji reikalavimai
 • Darbas vienam
 • Pasirengimas, dalyvavimas ir plėtra
 • Psichosocialinė darbo aplinka
 • Fizinė darbo aplinka
 • Apgyvendinimas
 • Cheminiai ir biologiniai pavojai sveikatai
 • Sumažėjęs darbingumas
 • Traumų ir ligų registravimas
 • Asmenys paskirti rūpintis sauga
 • Saugos įgaliotinių pareigos
 • Saugos įgaliotinių apmokymas
 • Darbo aplinkos komitetas
 • Kontrolės priemonės ir privatumo politika
 • Asmeninė informacija
 • Darbo valandos
 • Normalios darbo valandos
 • Nedarbo dienos ir pertraukos
 • Vaikų ir paauglių darbas
 • Atostogos
 • Diskriminacijos draudimas
 • Ne visą darbo dieną dirbantys darbuotojai
 • Darbo sutartis ir darbo užmokestis
 • Atleidimas iš darbo
 • Kitos atleidimo priežastys
 • Išvados
 • 2 DALIS
 • 3 Dalis Reglamentai
 • Reglamentai
 • Vidaus kontrolės reglamentas
 • Tikslas
 • Pareiga vykdyti vidaus kontrolę
 • Vidaus kontrolė
 • Vidaus kontrolė - Rašytinė dokumentacija
 • Tikslų nustatymas
 • Apžvalga
 • Rizikos nustatymas
 • Rizikos vertinimas
 • Rizikos vertinimas
 • Kodėl reikia atlikti rizikos vertinimą?
 • Planas
 • Priemonės
 • Tvarka ir priežiūra
 • Peržiūrint SSA procedūras naudinga atkreipti dėmesį į
 • Pavyzdys
 • Koordinavimas
 • Organizavimo, valdymo ir dalyvavimo reglamentas
 • Rizikos veiksnių nustatymas
 • Mokymas ir informavimas
 • Pavojai ir jų prevencijos priemonės
 • Konkretūs pavojai
 • Darbo vietos reglamentas
 • Darbo vieta
 • Saugos ženklai
 • Darbų atlikimo reglamentas
 • Mokymai
 • Informacija
 • Priemonių ir ribinių verčių reglamentas
 • Gamintojo reglamentas
 • Gamintojo reglamentas
 • Administracinių susitarimų reglamentas
 • Informacija
 • 3 DALIS
 • 4 Dalis – SSA praktika
 • 4 Dalis – SSA praktika
 • Surinkite reikalavimus; Suraskite įstatymus ir kitus teisės aktus
 • Sukurkite tikslus
 • Apžvelkite situaciją
 • Surinkite dokumentus ir įprastas taisykles
 • Nustatykite pavojus ir problemas
 • Rizikos vertinimas
 • Veiksmų plano ir procedūrų rengimas
 • Priemonių įgyvendinimas
 • Sukurkite tvarkas (siekiant aptikti riziką)
 • reguliari vidaus kontrolės priežiūra
 • 4 DALIS
 • 5 Dalis Pirmosios pagalbos apžvalga
 • Pirmosios pagalbos apžvalga
 • Atsargumo priemonės
 • Skubios pagalbos atveju
 • Jei asmuo nekvėpuoja
 • Dirbtinis kvėpavimas
 • Širdies masažas
 • Kraujavimo sustabdymas
 • 5 DALIS
 • egzaminas
 • Išvados ir egzaminas
 • Egzaminas
Baigimo taisyklės
 • Reikia baigti visus skyrius
 • Veda prie sertifikato už: Nuolatos