Pagrindinis / Kursų katalogas / SSA kursas montuojant modulines konstru... (K17-LT)

Lietuviški kursai

SSA kursas montuojant modulines konstrukcijas (K17-LT)


Aprašymas
Šis kursas yra išsamus. Kurso metu supažindinama su SSA taisyklėmis, jums aktualiais įstatymais ir teisės aktais bei kaip jų galima laikytis praktiškai.

Šiame kurse taip pat pateikiama įžvalgų apie rizikos vertinimą, planavimą ir priemones darbo vietoje montuojant modulius, taip pat apžvelgiami įvairūs saugumo iššūkiai, susiję su jūsų pramone. Galiausiai jame taip pat supažindinama, kaip užkirsti kelią ekstremalioms situacijoms ir kaip jas įveikti.

Turinys:
- Įvadas
- Darbo aplinkos įstatymas
- Nuostatai
- Teisės aktai dėl montavimo modulių
- Montavimo moduliai
- Avarijos atveju

Užbaigimo taisyklės
- Egzaminas turi būti išlaikytas
- Suteikiamas sertifikatas, kurio trukmė: visam laikui

Kursų trukmė: ~8 val.
Turinys
 • Įvadas
 • SSA kursas montuojant modulines konstrukcijas
 • Sveikata, sauga ir aplinka
 • Kam yra reikalingi SSA kursai montuojant modulines konstrukcijas?
 • Kursų struktūra
 • Kaip baigti kursą
 • Egzaminai ir testai
 • Laikykitės nurodymų
 • 1 Dalis
 • 1 Dalis: Darbo aplinkos įstatymas
 • Įstatymai ir nuostatai
 • Darbo aplinkos įstatymas
 • Sąvokų apibrėžimai
 • Pareiga dalyvauti
 • Jūsų, kaip darbuotojo, pareigos
 • Pavyzdys
 • Kodėl svarbu dalyvauti?
 • Tolesni veiksmai
 • Dalyvavimas
 • Darbuotojų pareigos
 • Darbuotojų pareigos
 • Pranešimas
 • Apsauga nuo atsakomųjų veiksmų po pranešimo
 • Darbdavio pareigos: : SSA reikalavimai
 • Darbdavio pareigos
 • Specialios atsargumo priemonės
 • Asmeninės apsaugos priemonės
 • Įmonės sveikatos priežiūra
 • Darbo aplinka: bendrieji reikalavimai
 • Darbas vienam
 • Pasirengimas, dalyvavimas ir plėtra
 • Psichosocialinė darbo aplinka
 • Fizinė darbo aplinka
 • Apgyvendinimas
 • Cheminiai ir biologiniai pavojai sveikatai
 • Sumažėjęs darbingumas
 • Traumų ir ligų registravimas
 • Saugos įgaliotiniai
 • Saugos įgaliotinių pareigos
 • Saugos įgaliotinių apmokymas
 • Darbo aplinkos komitetas
 • Kontrolės priemonės ir privatumo politika
 • Asmeninė informacija
 • Darbo valandos
 • Įprastos darbo valandos
 • Nedarbo dienos ir pertraukos
 • Vaikų ir paauglių darbas
 • Atostogos
 • Diskriminacijos draudimas
 • Ne visą darbo dieną dirbantys darbuotojai
 • Darbo sutartis ir darbo užmokestis
 • Atleidimas iš darbo
 • Kitos priežastys
 • Išvados
 • 1 Testas
 • 2 Dalis
 • 2 Dalis: Nuostatai
 • Vidaus kontrolės reglamentas
 • Tikslas
 • Pareiga vykdyti vidaus kontrolę
 • Vidaus kontrolė
 • Vidaus kontrolė - Rašytinė dokumentacija
 • Tikslų nustatymas
 • Apžvalga
 • Rizikos nustatymas
 • Rizikos vertinimas
 • Rizikos vertinimas
 • Kodėl reikia atlikti rizikos vertinimą?
 • Planas
 • Priemonės
 • Tvarka ir priežiūra
 • Pavyzdys
 • Koordinavimas
 • SSA – žingsnis po žingsnio
 • Organizavimo, valdymo ir dalyvavimo reglamentai
 • Rizikos veiksnių nustatymas
 • Mokymas ir informavimas
 • Pavojai ir prevencinės priemonės
 • Konkretūs pavojai
 • Darbo vietos reglamentavimas
 • Darbo vieta
 • Saugos ženklai
 • Darbų atlikimo reglamentas
 • Mokymai
 • Informacija
 • Priemonių ir ribinių verčių reglamentas
 • Gamintojo reglamentas
 • Gamintojo reglamentas
 • Administracinių susitarimų reglamentas
 • Išvados
 • 2 Testas
 • 3 Dalis
 • 3 Dalis: Modulių montavimo reglamentas
 • Įvadas
 • Įrenginių reglamentas
 • Įrenginių reglamentas
 • Įrenginių reglamentas
 • Įrenginių reglamentas
 • Statybų iniciatoriaus reglamentas
 • Statybų iniciatoriaus reglamentas
 • Statybų iniciatoriaus reglamentas
 • Statybų iniciatoriaus reglamentas
 • Reglamentas dėl asmens tapatybės kortelių statybvietėse
 • Reglamentas dėl asmens tapatybės kortelių statybvietėse
 • Darbo vietos reglamentas §2-24
 • Darbų vykdymo reglamentas
 • Darbų vykdymo reglamentas
 • Darbų vykdymo reglamentas
 • Darbų vykdymo reglamentas
 • Darbų vykdymo reglamentas
 • Darbų vykdymo reglamentas
 • Gaisrų ir sprogimų prevencijos įstatymas
 • Degiosios ir sprogstamosios medžiagos
 • Elektros įranga
 • Atliekų šalinimas
 • Aplinka
 • Kiti reglamentai
 • 3 Testas
 • 4 Dalis
 • 4 Dalis: Modulių montavimas
 • Kiti reglamentai
 • Bendrosios priemonės
 • Prieš pradedant darbą
 • Prieš pradedant: gera tvarka
 • Rizikos vertinimas
 • Darbo metu - įgyvendinkite priemones, laikykitės plano
 • Bendrosios saugos priemonės darbo metu
 • Bendrosios saugos priemonės darbo metu
 • Prieš montuojant betoninius elementus
 • Betoninių elementų montavimas - Rizikos vertinimas
 • Montuojant betoninius elementus
 • Pavyzdys
 • Betoninių elementų montavimas - kėlimas
 • Betoninių elementų montavimas - Patekimo priemonės
 • Montavimas
 • Sandėliavimas
 • Tvirtinimas prie įrenginio
 • Tvirtinimas prie įrenginio – prieš darbą
 • Tvirtinimas prie įrenginio – prieš darbą
 • Tvirtinimas prie įrenginio – rizikos vertinimas
 • Tvirtinimas prie įrenginio – darbo metu
 • Tvirtinimas - darbo metu
 • Pastoliai
 • Pastoliai – prieš darbą
 • Pastoliai – rizikos vertinimas
 • Pastoliai – darbo metu
 • Keltuvai – prieš darbą
 • Keltuvai rizikos vertinimas
 • Keltuvai – darbo metu
 • Suvirinimas – prieš darbą
 • Suvirinimas – rizikos vertinimas
 • Suvirinimas – darbo metu
 • Apsauga nuo kritimo
 • Kaip užsidėti saugos diržus
 • Apsauga nuo kritimo – prieš darbą
 • Apsauga nuo kritimo – Rizikos vertinimas
 • Apsauga nuo kritimo – įrangos naudojimas
 • Apžvalga ir vertinimas po darbo
 • 4 Testas
 • 5 Dalis
 • 5 Dalis: Pirmosios pagalbos apžvalga
 • Atsargumo priemonės
 • Skubios pagalbos atveju
 • Jei asmuo nekvėpuoja
 • Dirbtinis kvėpavimas
 • Širdies masažas
 • Kraujavimo sustabdymas
 • Kabėjimo trauma
 • Pirmoji pagalba patyrus kabėjimo traumą
 • Santrauka
 • 5 Testas
 • Egzaminas
 • Išvados ir egzaminas
 • Egzaminas
Baigimo taisyklės
 • Reikia baigti visus skyrius
 • Veda prie sertifikato už: Nuolatos