Pagrindinis / Kursų katalogas / Įvadas į SSA (K21-LT)

Lietuviški kursai

Įvadas į SSA (K21-LT)


Aprašymas
Įvadas į SSA - tai įvadinis SSA taisyklių kursas. Šiame internetiniame kurse sužinosite apie reglamentus, kurie taikomi sistemingai dirbant su sveikata, sauga ir aplinka Norvegijos organizacijose. Internetiniame kurse taip pat pateikiama naudingos informacijos apie tai, kaip elgtis ekstremalioje situacijoje. Šis SSA kursas tinka tiems, kurie nori gauti pagrindinį supratimą apie atitinkamus įstatymus ir taisykles, ir tiems, kuriems reikia atnaujinti SSA žinias.

Esate organizacijos vadovas? Tuomet šio kurso jums nepakanka. Vietoj jo rekomenduojame išklausyti "SSA kursą vadovams".

Kurso struktūra
- Įvadas
- Darbo aplinkos įstatymas
- Nuostatai
- Pirmoji pagalba

Užbaigimo taisyklės
- Egzaminas turi būti išlaikytas
- Leidžia gauti sertifikatą, kurio trukmė - visam laikui

Kurso trukmė: 3-4 valandos
Turinys
 • Įvadas
 • Įvadas į SSA
 • Sveikata, sauga ir aplinka
 • Kodėl verta rinktis SSA kursą?
 • Kursų struktūra
 • Kaip baigti kursą
 • Egzaminai ir testai
 • Laikykitės nurodymų
 • 1 Dalis
 • 1 Dalis: Darbo aplinkos įstatymas
 • Įstatymas ir nuostatai
 • Darbo aplinkos įstatymas
 • Sąvokų apibrėžimai
 • Darbuotojo pareiga dalyvauti
 • Jūsų, kaip darbuotojo, pareigos
 • Pavyzdys
 • Kodėl svarbu dalyvauti?
 • Tolesni veiksmai
 • Dalyvavimas
 • Darbuotojų pareigos
 • Darbuotojų pareigos
 • Pranešimas
 • Apsauga nuo atsakomųjų veiksmų po pranešimo
 • Darbdavio pareigos: SSA reikalavimai
 • Darbdavio pareigos: SSA reikalavimai
 • Specialios atsargumo priemonės
 • Asmeninės apsaugos priemonės
 • Įmonės sveikatos priežiūra
 • Darbo aplinka: bendrieji reikalavimai
 • Darbas vienam
 • Pasirengimas, dalyvavimas ir plėtra
 • Psichosocialinė darbo aplinka
 • Fizinė darbo aplinka
 • Apgyvendinimas
 • Cheminiai ir biologiniai pavojai sveikatai
 • Sumažėjęs darbingumas
 • Traumų ir ligų registravimas
 • Saugos įgaliotiniai
 • Saugos įgaliotinių pareigos
 • Saugos įgaliotinių apmokymas
 • Darbo aplinkos komitetas
 • Kontrolės priemonės ir privatumo politika
 • Asmeninė informacija
 • Darbo valandos
 • Įprastos darbo valandos
 • Nedarbo dienos ir pertraukos
 • Vaikų ir paauglių darbas
 • Atostogos
 • Diskriminacijos draudimas
 • Ne visą darbo dieną dirbantys darbuotojai
 • Darbo sutartis ir darbo užmokestis
 • Atleidimas iš darbo
 • Kitos priežastys
 • Išvados
 • 1 Testas
 • 2 Dalis
 • 2 Dalis: Nuostatai
 • Vidaus kontrolės reglamentas
 • Tikslas
 • Pareiga vykdyti vidaus kontrolę
 • Vidaus kontrolė
 • Vidaus kontrolė - Rašytinė dokumentacija
 • Tikslų nustatymas
 • Apžvalga
 • Rizikos nustatymas
 • Rizikos vertinimas
 • Rizikos vertinimas
 • Kodėl reikia atlikti rizikos vertinimą?
 • Planas
 • Priemonės
 • Tvarka ir priežiūra
 • Pavyzdys
 • Koordinavimas
 • SSA – žingsnis po žingsnio
 • Organizavimo, valdymo ir dalyvavimo reglamentas
 • Rizikos veiksnių nustatymas
 • Mokymas ir informavimas
 • Pavojai ir prevencinės priemonės
 • Konkretūs pavojai
 • Darbo vietos reglamentavimas
 • Darbo vieta
 • Saugos ženklai
 • Darbų atlikimo reglamentas
 • Mokymai
 • Informacija
 • Priemonių ir ribinių verčių reglamentas
 • Gamintojo reglamentas
 • Gamintojo reglamentas
 • Administracinių susitarimų reglamentas
 • Išvados
 • 2 Testas
 • 3 Dalis
 • 3 Dalis: Pirmoji pagalba
 • Atsargumo priemonės
 • Skubios pagalbos atveju
 • Jei asmuo nekvėpuoja
 • Dirbtinis kvėpavimas
 • Širdies masažas
 • Kraujavimo sustabdymas
 • Egzaminas
 • Išvados ir egzaminas
 • Egzaminas
Baigimo taisyklės
 • Reikia baigti visus skyrius
 • Veda prie sertifikato už: Nuolatos